Select Page

1. Čo je rádioaktivita okolo nás
2. Účinky človeka na ľudské zdravie(rozpadová rada a polčas rozpadu)
3. Rozdelenie detektorov(Integračné a derivačné) + technické prevedenie
4. Najdostupnejší systém detekcie v reálnom čase
5. Odfiltrovanie vesmírneho žiarenia a kalibrácia
6. Spektrálna analýza – rozoznávanie jednotlivých izotopov

28.04.2022 19:00

Bayer Restaurant – Bayerova Sladovňa

Fejova 11, Košice