Select Page

Eastcode React Training

1. Prerekvizita (2 dni)
– Oboznámenie so zmenami v EcmaScript 2015+
– Preklad ES2015 na ES5 – Babel 6
– Module Bundling – WebPack 2 (vrátane code splitting
a dead code elimination)

2. Úvod do React (3 dni)
– Aké problémy rieši React a kedy po ňom siahnúť?
– React komponent a jeho štruktúra
– Úvod do JSX
– Manažovanie stavu komponentu
– Súbory komponentov a ich vzájomná komunikácia
– Používateľská interakcia a formuláre
– Lessons Learned z Praxe – čomu sa vyhnúť a čo naopak využiť?
– Od designu k aplikácii – krátka ukážka budovania aplikácie.

On demand: trainings@eastcode.sk